Co nabízím

  • Individuální psychoterapie
  • Párová psychoterapie
  • Psychologické poradenství
  • Krátkodobá krizová intervence

Kdo jsem

Vystudoval jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze, absolvoval jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, 888 hodin), dále si rozšiřuji kvalifikaci psychoterapeutickým výcvikem v biosyntéze (Český institut biosyntézy). Mám za sebou kurz kompletní krizové intervence a řadu kratších konferencí, workshopů a kurzů, zaměřených převážně na práci s páry, s tělem, s nevědomými procesy, symbolikou a spiritualitou. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii a Asociace manželských a rodinných poradců ČR a přidruženým členem Českého institutu biosyntézy.

Kontakty

  • terapie@janmarsalek.cz
  • +420777009810
  • Na Poříčí 12 (palác YMCA), Praha

Podmínky

Individuální psychoterapie1000,-
Individual psychotherapy in English1200,-
Párová terapie1500,-

Domluvený termín platí. Zrušení je možné bez problémů 36 hodin před dohodnutým setkáním, poté je bez problémů možné taky, jen je nutné zaplatit plnou cenu setkání. Nejsem plátcem DPH ani poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., nevedu o Vás žádnou dokumentaci ani jiné záznamy, ctím a dodržuji etický kodex České asociace pro psychoterapii a European Association for Psychotherapy.