Co nabízím

  • Individuální psychoterapie
  • Párová psychoterapie
  • Psychologické poradenství

Kdo jsem

Vystudoval jsem jednooborovou magisterskou psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze, absolvoval jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii (Skálův institut, 888 hodin), dále si rozšiřuji kvalifikaci psychoterapeutickým výcvikem v biosyntetické psychoterapii (Český institut biosyntézy, aktuálně supervizní část). Mám za sebou kurz komplexní krizové intervence, kurz terapie partnerského vztahu a řadu dalších konferencí, workshopů a kurzů, zaměřených převážně na práci s páry, s tělem, s nevědomými procesy, spiritualitou a mimořádnými stavy vědomí. Jsem řádným a aktivním členem České asociace pro psychoterapii a Asociace manželských a rodinných poradců ČR a přidruženým členem Českého institutu biosyntézy.

Kontakty

  • terapie@janmarsalek.cz
  • +420777009810
  • Budečská 3, 120 00, Praha – Vinohrady

Podmínky

Individuální psychoterapie (50 min)1400,-
Individual psychotherapy in English (50 min)1600,-
Párová terapie (75 min)2100,-

Domluvený termín platí. Zrušení je možné bez problémů 36 hodin před dohodnutým setkáním, poté je bez problémů možné taky, jen je nutné zaplatit plnou cenu setkání. Nejsem plátcem DPH ani poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., nevedu o Vás zdravotní dokumentaci ani jiné oficiální záznamy, ctím a dodržuji etický kodex České asociace pro psychoterapii a European Association for Psychotherapy.